KU AZS UKW

Skład Zarządu KU AZS-u UKW

Katarzyna Domańska - Prezes KU AZS UKW
Krzysztof KOściański - Wiceprezes ds. organizacyjnych
Bernard Mendlik - Wiceprezes ds. sportu
Jarosław Surwiłło-Bohdanowicz - Skarbnik
Magdalena Lewandowska - Sekretarz

Członkowie

Rafał Świstun
Krzysztof Zurawski - pełnomocnik ds. sekcji młodzieżowych
Mirosława Cieślicka - pełnomocnik ds. sekcji studenckich
Emilia Matuszak - pełnomocnik ds. kontaktów ze studentami
Filip Siedlaczek - pełnomocnik ds. imprez studenckich
Lech Olszewski
Ilona Żyłowska

KU AZS UKW
ul. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz